Sirius ASirius ASirius ASirius ASirius A
Medical Wellness
Почивки
Екскурзии
Самолетни билети
Специални оферти
Голф
Други продукти

Reiki

 

Полезна информация

Условия за пътуване

Оферти

Търсене на хотели

Виена Рим София Париж Пекин Лондон Барселона Амстердам Венеция Берлин Мюнхен Малдиви Тенерифе Прага Бали ...


Чартърни полети

От Варна и Бургас до Германия,
Белгия, Словакия и Чехия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ (ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА)
Правна легитимация (самоличност) на страните по договора


“Сириус А” ООД e търговско дружество, регистрирано в Република България съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър на страната със седалище и адрес на управление в BG – 9304, гр. Добрич, ул. „Велико Търново” № 81 А, тел. 052/699 882, e-mail: info@sirius-a.eu, Единен идентификационен код (ЕИК):200388882, регистрирано по Закона за туризма и притежаващо качество на ТУРОПЕРАТОР съгласно Удостоверение за регистрация номер РКК-01-6225 от 16.10.2008 г., издадено от Държавна агенция по туризъм. Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на туроператора” в “Групама Застраховане” ЕАД, полица номер 7500180000394 от 16.10.2018  съгласно изискванията за приложимото право.

“ТУРИСТ”, “ПОСЕТИТЕЛ”, ОБВЪРЗАН ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга.

"ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ", “ТУРАГЕНТ”, “АГЕНТ ПО ПРОДАЖБИТЕ” е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма на Р. България или еквивалентно право, притежаващо разрешение и/или качество за извършване на туристическа агентска дейност, а именно - извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски, авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

Сключване на договора

ТУРОПЕРАТОРЪТ в своята независима икономическа дейност изготвя и отправя към свободния пазар от потребители, със или без посредничеството на трета страна,Търговско предложение (волеизявление от страна на туроператор) ведно с параметрите (условията) на предложението под формата на каталози, оферти, дипляни, рекламни флаери и брошури и други еквивалентни.

ТУРИСТЪТ, със или без посредничеството на ТУРАГЕНТ, в случай на проявен интерес и желание да се възползва от направеното търговско предложение подава заявка към ТУРОПЕРАТОРА, с която недвусмислено и в пълно съзнание заявява, че е запознат и съгласен (приема) с настоящите общи условия, които ще спазва с грижата на добър стопанин. Заявката може да бъде извършена в страната или в чужбина,  писмено, устно по телефона или чрез електронно изявление, направено в уебстраницата (собственост) на ТУРОПЕРАТОРА. Електронно е онова изявление, отговарящо на  Закона за електронния документ и електронния подпис или еквивалентите му. Заявката се декларира и подписва от заявителя в качеството му на ТУРИСТ и за всички посочени участници в пътуването, чиито договорни задължения заявителят на пътуването гарантира, както и  за своите собствени задължения по договора. В случаите, в които заявителят няма качество на ТУРИСТ, се предполага, че той е изрично упълномощен да направи Заявката.

изтегли целия документ

Copyright © 2009 - 2019 Sirius A Ltd.