Sirius ASirius ASirius ASirius ASirius A
Medical Wellness
Почивки
Екскурзии
Самолетни билети
Специални оферти
Голф
Други продукти

Sirius A

Reiki

 

Полезна информация

Условия за пътуване

Оферти

Търсене на хотели

Виена Рим София Париж Пекин Лондон Барселона Амстердам Венеция Берлин Мюнхен Малдиви Тенерифе Прага Бали ...


Чартърни полети

От Варна и Бургас до Германия,
Белгия, Словакия и Чехия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ (ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА)
Правна легитимация (самоличност) на страните по договора


“Сириус А” ООД e търговско дружество, регистрирано в Република България съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър на страната със седалище и адрес на управление в BG – 9304, гр. Добрич, ул. „Велико Търново” № 81 А, тел. 052/699 882, e-mail: info@sirius-a.eu, Единен идентификационен код (ЕИК):200388882, регистрирано по Закона за туризма и притежаващо качество на ТУРОПЕРАТОР съгласно Удостоверение за регистрация номер РКК-01-6225 от 16.10.2008 г., издадено от Държавна агенция по туризъм. Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на туроператора” в ЗК “ЛЕВ ИНС” АД, полица номер 13052210000127 от 02.11.2022  съгласно изискванията за приложимото право.

“ТУРИСТ”, “ПОСЕТИТЕЛ”, ОБВЪРЗАН ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга.

"ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ", “ТУРАГЕНТ”, “АГЕНТ ПО ПРОДАЖБИТЕ” е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма на Р. България или еквивалентно право, притежаващо разрешение и/или качество за извършване на туристическа агентска дейност, а именно - извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски, авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

Сключване на договора

ТУРОПЕРАТОРЪТ в своята независима икономическа дейност изготвя и отправя към свободния пазар от потребители, със или без посредничеството на трета страна,Търговско предложение (волеизявление от страна на туроператор) ведно с параметрите (условията) на предложението под формата на каталози, оферти, дипляни, рекламни флаери и брошури и други еквивалентни.

ТУРИСТЪТ, със или без посредничеството на ТУРАГЕНТ, в случай на проявен интерес и желание да се възползва от направеното търговско предложение подава заявка към ТУРОПЕРАТОРА, с която недвусмислено и в пълно съзнание заявява, че е запознат и съгласен (приема) с настоящите общи условия, които ще спазва с грижата на добър стопанин. Заявката може да бъде извършена в страната или в чужбина,  писмено, устно по телефона или чрез електронно изявление, направено в уебстраницата (собственост) на ТУРОПЕРАТОРА. Електронно е онова изявление, отговарящо на  Закона за електронния документ и електронния подпис или еквивалентите му. Заявката се декларира и подписва от заявителя в качеството му на ТУРИСТ и за всички посочени участници в пътуването, чиито договорни задължения заявителят на пътуването гарантира, както и  за своите собствени задължения по договора. В случаите, в които заявителят няма качество на ТУРИСТ, се предполага, че той е изрично упълномощен да направи Заявката.

изтегли целия документ

Copyright © 2009 - 2020 Sirius A Ltd.